História predpisu 71/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.08.1962 - 15.03.1982