História predpisu 67/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1963 - 09.11.1981