História predpisu 66/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1962 - 08.04.1989