História predpisu 65/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.07.1962 - 31.12.1975