História predpisu 64/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.07.1962 - 31.12.1987