História predpisu 63/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1962 - 16.07.1963