História predpisu 62/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.07.1962 - 14.10.1990