História predpisu 61/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.07.1962 - 19.08.1977