História predpisu 60/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.07.1962 - 02.12.1966