História predpisu 59/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.07.1962 - 30.06.1965