História predpisu 58/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.07.1962 - 31.03.1964