História predpisu 57/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.07.1962 - 31.08.1965