História predpisu 56/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1962 - 29.08.1971