História predpisu 55/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.07.1962 - 16.04.1973