História predpisu 53/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1962 - 31.03.1967