História predpisu 52/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1962 - 31.03.1968