História predpisu 51/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.05.1962 - 31.08.1978