História predpisu 50/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1962 - 18.04.1973