48/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

48
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 18. mája 1962
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. apríla 1962 č. 40 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. mája 1962 č. 47 Zb. o začlenení Československej akadémie pôdohospodárskych vied do Československej akadémie vied.
Fierlinger v. r.