História predpisu 44/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1962 - 30.06.1966