História predpisu 41/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.04.1962 - 30.06.1966