História predpisu 40/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.04.1962 - 09.04.1967