História predpisu 37/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.04.1962 - 31.12.1987