História predpisu 36/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1962 - 16.08.1963