História predpisu 30/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1962 - 31.08.1964