História predpisu 29/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.1962 - 26.03.1975