História predpisu 28/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.04.1962 - 03.02.1995