História predpisu 26/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.03.1962 - 05.03.1963