História predpisu 25/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1962 - 31.03.1965