História predpisu 21/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.1962 - 30.06.1964