História predpisu 2/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.01.1962 - 31.12.1962