História predpisu 18/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1962 - 22.01.1964