História predpisu 132/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1962 - 18.10.1964