História predpisu 130/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1962 - 22.01.1964