História predpisu 13/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.02.1962 - 30.12.1990