História predpisu 128/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1963 - 30.06.1964