125/1962 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.1962

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

125
UZNESENIE
NÁRODNÉHO ZHROMAŽDENIA
z 19. decembra 1962
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 11. júla 1962 č. 63 Zb., ktorým sa mení § 2 ods. 4 zákona o Štátnej plánovacej komisii,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. augusta 1962 č. 77 Zb., ktorým sa doplňuje a mení zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych plohách, povinnom známkovaní chmeľu a o ecidencii chmeľníc,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 8. augusta 1962 č. 80 Zb. o rozšírení pôsobnosti orgánov štátnej  arbitráže na spory na úseku stavebnej investičnej výstavby JRD.
Fierlinger v. r.