História predpisu 124/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1962 - 31.12.1966