História predpisu 118/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1962 - 01.07.1982