História predpisu 114/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.1962 - 31.12.1968