História predpisu 113/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.1962 - 30.04.1966