História predpisu 108/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.11.1962 - 30.11.1965