História predpisu 107/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.12.1962 - 02.01.1968