História predpisu 103/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.1962 - 30.06.1963