História predpisu 99/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.09.1961 - 05.03.1963