História predpisu 85/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.08.1961 - 04.01.1963