História predpisu 62/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.07.1961 - 27.02.1964