História predpisu 59/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1961 - 30.09.1976