História predpisu 56/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.06.1961 - 05.03.1963