História predpisu 41/1961 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.05.1961 - 30.06.2002